Sida 1 av 1

Forumsregler.

InläggPostat: 07 05 22, 7:51
av VOLVO PV 544 Sport
Väldigt enkla regler att följa.

1. Följ svensk lag.
2. Bete sig som folk
3. Lyd admin eller bli utkastad. .
4. Pornografi, personangrepp mm. hör inte hemma här!
5. Det är inte tillåtet att länka till saker som kan uppfattas som omoraliska eller liknande.
6. Det är varje användares ansvar att hålla sig uppdaterad om forumsreglerna, då de kan uppdateras utan förvarning.
7. Spam ej tillåtet.

Följer du inte ovanstående regler riskerar du att bli polisanmäld eller utkastad från forumet

Re: Forumsregler.

InläggPostat: 09 09 09, 6:49
av VOLVO PV 544 Sport
Very simple rules to follow.

1. Follow the Swedish law.
2nd Behave like people
3rd Obey admin or be thrown out.
4th Pornography, personal attacks, etc.. does not belong here!
5th It is not allowed to link to things that might be perceived as immoral or similar.
6th It is your responsibility to keep themselves updated about the board rules when they can be updated without notice.
8th Spam is not allowed.

Not follow the above rules, you may be notified police or ejected from the forum